AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA

National Property Fund of the Slovak republic
 
       
   
www.ztsspecial.sk   www.kotadef.sk   www.zvsholding.sk

Akciová spoločnosť

Dátum založenia: 09.01.1998
Dátum zápisu do obchodného registra: 10.02.1998
Registrácia: Okresný súd v Trenčíne, OR – Vložka č.10089/R, Oddiel: Sa
 

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva: Ing. Miroslav Sim

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: PhDr. Mgr. Matúš Machan
Člen dozornej rady: Ing. Martin Jurikovič
Člen dozornej rady: Ing. Miroslav Bašnár

Hlavný predmet podnikania spoločnosti:
 • Výroba, modernizácia, oprava vojenskej techniky
 • výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
 • výroba kovových výrobkov
 • výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
 • tvarovanie za studena
 • výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
 • vývoj, výroba, opravy, úpravy, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní (vojenská technika)
 • konštrukčné práce v strojárstve
 • inžinierska činnosť (technologická a technická príprava)
 • prenájom strojov a prístrojov
 • skladovanie
 • výskum a vývoj v oblasti technických vied
 • nákup a predaj obrábacích strojov
 • rozmerová kontrola strojárskych výrobkov
 • opravy elektrických častí obrábacích strojov a prístrojov
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
 • prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
 • vydavateľská a distribučná činnosť v rozsahu voľných živností
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
 • marketingová činnosť
 • miesto uloženia písomností nearchivačnej povahy
 • obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo P006/2018-1050 zo dňa 20.02.2018