Trieskové obrábanie

  • hrotové sústruhy CNC s otočným priemerom do Ø 500 mm s točnou dĺžkou 8000 mm
  • hrotové sústruhy s otočným priemerom do Ø 1000 s točnou dĺžkou 10 000 mm
  • malé a stredné hrotové sústruhy s otočným priemerom do Ø 800 s max. točnou dĺžkou 3 000 mm
  • sústruhy zvislé s CNC riadením s max. toč. priemerom Ø 1600. výška obrábaného kusa max. 1000