Vežový komplet DVK-30

Charakteristika

Vežový komplet DVK-30  je určený pre modernizáciu pásových a kolesových vozidiel typu ICV, ICFV (BMP-1, BTR-70, BTR-80, OT-64 atď.)

Je vybavený prostriedkami odpovedajúcimi požiadavkám súčasného boja pre ochranu výsadku a posádky, pre spoľahlivé a presné navedenie zbraní za každých poveternostných podmienok v rozsahu teplôt od -30°C do +50°C, vo dne i v noci a za pohybu vozidla. Zbrane sú externe lafetované vo vežičke a umožňujú streľbu v rozsahu odmeru  360° a v námere od - 4° do + 68°.


Technické riešenie

Veža DVK-30 je modulárna jednomiestna veža, ktorú tvorí zvarenec s externe lafetovanými zbraňami. V bojovom priestore veže je umiestnené kompletné elektrické vybavenie pre navádzanie a riadenie zbraní, zásobníkmi streliva a sedačka strelca – operátora. Navádzanie veže a zbraní je vykonávané servopohonmi s možnosťou manuálneho navádzania.
 
Vďaka vysokej účinnosti, dobrej balistickej ochrany, modulárnej koncepcii a nízkej hmotnosti predstavuje veža DVK-30 optimálne riešenie náročných požiadaviek súčasných ozbrojených síl.